30 ROCZNICA ŚMIERCI SIOSTRY M. IWONY KRÓL

Dnia 8 sierpnia 2020 r. z inicjatywy mieszkańców Wschowy, przy udziale Władz Miasta, złożono wieńce pod tablicą Siostry M. Iwony Król upamiętniając 30 rocznicę Jej śmierci. Siostra Iwona – cicha bohaterka Wschowy. Jej odwaga, miłość do Boga, bliźniego i Kościoła sprawiły, że zapisała się w pamięci i sercach wielu Wschowian. Cechowała się heroiczną odwagą i niezwykłą więzią z Chrystusem. Wiele świadectw mówi, że nie odeszła od łóżka chorego, aż Dobry Bóg nie wysłuchał jej modlitw, choć nieraz sytuacja wydawała się już przesądzona. Dziękujemy wszystkim za obecność w obchodach, choć skromnych ze względu na panującą epidemię, to jednak pełnych życzliwości, dobra i wzruszenia. Szczególnie dziękujemy Pani Wiceburmistrz Marcie Panicz-Szajnkenig, Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Hannie Knaflewska-Walkowiak, Prezesowi Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Panu Zdzisławowi Rygusik, Pani Stanisławie Kołodyńskiej, Pani Jolancie Pawłowskiej, Pani Marcie Małkus, Siostrze Dyrektor DPS Elżbiecie Glinka oraz Prezesowi Stowarzyszenia Siostry M. Iwony Król- Pani Elizie Lektarskiej. Pan Zdzisław Rygusik podarował na ręce Siostry Dyrektor wizerunek Matki Bożej Fatimskiej, w dowód wdzięczności za służbę Bogu i Ojczyźnie dla całej Wschowskiej Wspólnoty Sióstr Elżbietanek.