Droga krzyżowa ze Służebnicą Bożą siostrą M. Iwoną Król

Wielki Post to szczególny czas dany nam przez Kościół. To czas kiedy pochylamy się nad męką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wpatrując się w oczy Ukrzyżowanego, wtulając się w Jego otwarte ramiona przybite do krzyża, odnajdujemy naszą chrześcijańską tożsamość jaką jest miłość. Bóg ukochał człowieka ponad wszystko. Bóg, który jest Wszechmogący, który stworzył świat pozwolił, aby człowiek, w Chrystusie przybił Go do krzyża. “Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” /J 15,13/