PIERWSZA ROCZNICA INAUGURACJI PROCESU

„Co Bóg da jest dobre, choć my często tego nie pojmujemy” – jakże proste a jednocześnie pełne głębi teologicznej są słowa Służebnicy Bożej Siostry M. Iwony Król, podobnie jak całe jej ziemskie życie. Dnia 9 lutego 2023 r., w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie miało miejsce otwarcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej Siostry M. Iwony Król. Jak wiele popłynęło wtedy łez radości i wdzięczności za dobro jakie pozostawiła po sobie nasza współsiostra. Dnia 9 lutego tego roku, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie, składaliśmy Bogu dziękczynienie za miniony rok, za to, co udało się dotychczas zrobić w kontekście prowadzonego procesu. Mszy św. przewodniczył Delegat Biskupa ksiądz prof. dr hab. Adam Kalbarczyk. W kazaniu usłyszeliśmy, że „życie zakonne, życie we wspólnocie siostrzanej (…) jest życiem rzeczywistością i bliskością Boga (…) Dzisiejszy świat potrzebuje takich żywych znaków bliskości Boga. (…) Zakonnice i zakonnicy mają być znakiem obecności Boga w dzisiejszym świecie i wyraźną wskazówką na jedyny i prawdziwy sens życia (…) W gruncie rzeczy wystarczy jedno spojrzenie na historię życia siostry M. Iwony, by dostrzec, że właśnie takim znakiem była.” Nasza Służebnica Boża była bardzo mocno zakorzeniona w Bogu obecnym w Najświętszym Sakramencie i niosła światu Jego miłość. Powinna być przede wszystkim wzorem dla naszej rodziny elżbietańskiej. Tylko będąc zakorzenione w Bogu i czerpiąc siłę z siostrzanej obecności, wzajemnie się wspierając i szanując możemy być znakiem miłości dla świata. Świat nie potrzebuje naszej wielkości i wspaniałości, ale pragnie zobaczyć w nas Oblicze Boga. Niewątpliwie to Oblicze jesteśmy w stanie dostrzec w czynach naszej kandydatki na ołtarze. Podczas wspólnego dziękczynienia swoją obecnością zaszczyciły nas Przewielebna Siostra Wikaria M. Samuela Werbińska oraz Przewielebna Siostra Radna M. Weronika Maciejewska. To właśnie nasza Kochana Siostra Wikaria,i  będąc Przełożoną Generalną podjęła decyzję oraz trud związany z otwarciem procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej siostry M. Iwony Król i za to serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy także członkom Trybunału Diecezjalnego za gorliwą i owocną pracę oraz członkom  Komisji Historycznej, szczególnie pani Jolancie Pawłowskiej. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi parafii we Wschowie Dariuszowi Ludwikowskiemu oraz księżom wikariuszom a także wspólnocie sióstr za zaangażowanie i wsparcie w podejmowanych pracach związanych z trwającym procesem. Zawierzamy Dobremu Bogu przyszłość za słowami bł. Marii Luizy Merkert „Czyńmy co w naszej mocy, Bóg resztę uzupełni”. Prośmy o dar rychłej beatyfikacji Służebnicy Bożej Siostry M. Iwony Król polecając jej wstawiennictwu nasze intencje.