MODLITWA

Modlitwa za wstawiennictwem siostry M. Iwony Król
elżbietanki
(do prywatnego odmawiania)

Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty wlałeś w serce siostry M. Iwony, elżbietanki
heroiczną odwagę i samarytańską miłość względem Boga i bliźniego.
Niech przykład jej życia uzdolni nas do codziennego miłowania Ciebie i bliźniego oraz pomoże nam
w pokorze serca wypełniać Twoją wolę.
Przez jej wstawiennictwo udziel nam łaski  …… o którą Cię z wiarą i ufnością prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu …

za zgodą Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego
Zielona Góra, dnia 14 maja 2021 r. Znak:Hb6-2/21

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej siostry M. Iwony Król
(do prywatnego odmawiania)

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dzieła miłości do których uzdolniłeś Twoją Służebnicę siostrę M. Iwonę Król. Wpatrzona w Ciebie utajonego w Najświętszym Sakramencie oddała życie w służbie Tobie, Kościołowi i bliźniemu niosąc ulgę chorym i pocieszenie strapionym. Prosimy Cię udziel nam łaski jej beatyfikacji, a nam zaś dla większej Twojej chwały i potwierdzenia świętości Twojej Służebnicy, udziel tego, o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu … (3x)

za zgodą Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego
Zielona Góra, dnia 10 stycznia 2023 r. Znak:Hb6-3/23

 Informacje o  otrzymanych łaskach i wysłuchanych prośbach prosimy przesyłać na adres:
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. Łąkowa 1, 61-878 Poznań,
tel.: 726845019, mail: s.miwonakrol@gmail.com
lub pl. św. Jana 1, 67-400 Wschowa – dla osób zamieszkujących Wschowę i okolice