MODLITWA O BEATYFIKACJĘ

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej siostry M. Iwony Król
(do prywatnego odmawiania)

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dzieła miłości do których uzdolniłeś Twoją Służebnicę siostrę M. Iwonę Król. Wpatrzona w Ciebie utajonego w Najświętszym Sakramencie oddała życie w służbie Tobie, Kościołowi i bliźniemu niosąc ulgę chorym i pocieszenie strapionym. Prosimy Cię udziel nam łaski jej beatyfikacji, a nam zaś dla większej Twojej chwały i potwierdzenia świętości Twojej Służebnicy, udziel tego, o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu … (3x)

za zgodą Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego
Zielona Góra, dnia 10 stycznia 2023 r. Znak:Hb6-3/23

Informacje o  otrzymanych łaskach i wysłuchanych prośbach prosimy przesyłać na adres:
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. Łąkowa 1, 61-878 Poznań,
tel.: 726845019, mail: s.miwonakrol@gmail.com
lub pl. św. Jana 1, 67-400 Wschowa – dla osób zamieszkujących Wschowę i okolice