PODZIĘKOWANIA

Słowo Najprzewielebniejszej Matki Generalnej M. Samueli Werbińskiej na zakończenie Mszy św. z okazji otwarcia procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej siostry M. Iwony Król – 9 luty 2023 r.

Z radością uczestniczyliśmy we Mszy św. i w pierwszej sesji otwarcia dochodzenia beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Służebnicy Bożej siostry M. Iwony Król. Cieszymy się, że w naszych szeregach Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety miałyśmy siostry, które świadectwem swojego życia zapisały się w pamięci i sercu wielu ludzi. A dziś możemy wspólnie starać się o wyniesienie ich do chwały ołtarza. Taką właśnie osobą jest Służebnica Boża siostra M. Iwona, której życie związane było z kościołem i społecznością miasta Wschowy. Jej postawa pełna troski o zbawienie duszy swojej i innych, jej miłość do Chrystusa Eucharystycznego i Matki Najświętszej są dla współczesnego człowieka pięknym przykładem i zachętą do naśladowania. Służebnica Boża siostra M. Iwona była zawsze zjednoczona z Bogiem. Wszystko w swoim życiu odnosiła do Niego. Wyróżniała się wielką wiarą i miłością do swojego Oblubieńca, a to przekładało się na wszystko to, co i w jaki sposób czyniła w swoim życiu. Zdecydowanie stawała w obronie sprofanowanego przez żołnierzy Najświętszego Sakramentu. Odważnie zareagowała i wyniosła poza miasto podłożoną przez żołnierzy bombę zegarową z kościoła św. Jana [Stanisława] we Wschowie. Był to akt bohaterski i pełen miłości do Najświętszego Sakramentu. W swojej posłudze podejmowanej dla dobra ludzi chorych i potrzebujących kierowała się maksymą św. Ignacego Loyoli „ pracuj tak jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak jakby wszystko zależało od Boga”. Była niezachwiana w swojej pracy, niestrudzona w odwiedzaniu chorych, ofiarna i pracowita. W każdym człowieku widziała to, co dobre i jak podkreślają świadkowie sercem patrzyła na człowieka. W ten sposób zapisała się w pamięci wielu osób. Jej troskliwe serce i czyny pełne miłości pozwoliły innym zakwitnąć na nowo, podnieść się z choroby, albo umocnić w wierze. Pamięć o tak skromnej osobie jaką była Służebnica Boża siostra M. Iwona jest wciąż żywa, a jej postawa pociąga i zachwyca. Cichym i skromnym życiem, miłością do Boga i troską o drugiego człowieka zapisywała karty swojego życia. Dzień po dniu stawiając kroki przybliżające ją do bram nieba. Uczestnicząc w tym wydarzeniu słowa ogromnej wdzięczności pragnę wyrazić Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Lityńskiemu Ordynariuszowi Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dziękujemy za otwartość, życzliwość i pomoc w pracach przygotowawczych do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego siostry M. Iwony Król. Zwłaszcza za skierowanie prośby do Prefekta Dykasterii ds. Kanonizacyjnych o zgodę Nihil Obstat na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, za ustanowienie Diecezjalnego Trybunału Procesowego. Serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji dzisiaj za obecność i przewodniczenie Eucharystii oraz za wygłoszone do nas Słowo Boże. Bardzo dziękuję Księdzu Biskupowi Seniorowi Pawłowi. Dziękuję proboszczowi parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie Księdzu Kanonikowi Dariuszowi Ludwikowskiemu jak i poprzednikowi wieloletniemu proboszczowi tej parafii księdzu Zygmuntowi Zając oraz wszystkim obecnym kapłanom za udział w dzisiejszym wydarzeniu za wspólną modlitwę podczas Eucharystii. Serdecznie dziękuję za obecność i życzliwą pomoc Władzom Miasta Wschowy na czele z panem Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa Konradem Antkowiakiem, a także Staroście Wschowskiemu panu Andrzejowi Bielawskiemu. Bardzo cieszymy się z przybycia na dzisiejszą uroczystość zacnej rodziny oraz przyjaciół siostry M. Iwony i serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do Członków Trybunału Diecezjalnego na czele zDdelegatem Księdza Biskupa ks. prof. dr hab. Adamem Kalbarczykiem oraz do Członków Komisji historycznej na czele z przewodniczącym ks. dr hab. Robertem Kuflem, za otwartość, za podjęcie trudu związanego z przygotowaniem i z sprawdzeniem dokumentacji procesowej. Serdecznie dziękuję siostrze M. Weronice Szelejewskiej wicepostulatorce za prowadzenie sprawy procesowej i zebranie potrzebnych dokumentów ukazujących piękno życia Służebnicy Bożej siostry M. Iwony. Siostrze wicepostulatorce Weronice bardzo dziękuję za dotychczasową pełną zaangażowania pracę, za oddanie i gorliwość w przygotowaniu materiałów. Dziękuję bardzo również kapłanom i siostrom, zwłaszcza siostrze M. Karoli Piortowiak notariuszowi procesu i wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu dokumentacji, służyły radą oraz swoim doświadczeniem. Bóg zapłać. Dzisiejszą uroczystość ubogaciły swoją obecnością siostry Prowincjalne. Siostry przybyły z różnych wspólnot naszego Zgromadzenia jak i młodzież zakonna, a także przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, zaproszeni goście, parafianie. Za tę wspólną modlitwę w imieniu obecnego dzisiaj Zarządu Generalnego składam serdeczne podziękowania. Bardzo dziękuję telewizji Gorzów, firmie Kaja i różnym osobom, które zaangażowały się w transmisję dzisiejszej uroczystości otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Dzięki pracy nasze siostry oraz ci którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć na dzisiejszą mszę św. mogli łączyć się z nami duchowo we wspólnej modlitwie. Słowa wdzięczności kieruję do Siostry Prowincjalne Kamili Paszkowiak, siostry Wikari Józefy dla Zarządu Prowincji jak również do sióstr prowincji poznańskiej zwłaszcza wspólnoty sióstr ze Wschowy wraz z siostra Przełożoną M. Elżbietą za starania i pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękuję chórowi Sanctus Soleminis z Poznania za uświetnienie obecnej liturgii pięknym i profesjonalnym śpiewem. Raz jeszcze dziękuję Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi Tadeuszowi Lityńskiemu, Księdzu Biskupowi Seniorowi, duchowieństwu, siostrom, zacnej rodzinie Służebnicy Bożej siostry M. Iwony i dobrodziejom, którzy w różny sposób wsparli dzisiejszą uroczystość. W szczególny sposób Państwu Iwonie i Waldemarowi Ałdaś. Wszystkim gościom i parafianom przybyłym na uroczystą Eucharystię aby wspólnie dziękować za otwarcie na szczeblu diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego siostry M. Iwony Król. Niech przez jej pokorne wstawiennictwo Dobry Bóg udzieli nam wszystkim swoich łask i umocni nas na naszej drodze do świętości. Szczęść Boże.